Zapraszamy
na Ekoforum

Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres EKOFORUM, który odbędzie się w dniach 13 - 15 czerwca 2024 roku w malowniczym uzdrowisku Supraśl.

1. dnia Ekoforum
13 CZERWCA
UPEBBI organizuje III Debatę Biogazową pt. „Biogazownictwo jako transformacja energetyczna obszarów wiejskich: casus Podlasia".
2. dnia Ekoforum
14 CZERWCA
odbędą się autorskie Warsztaty Biogazowe UPEBBI organizowane wspólnie z firmami agriKomp Polska i Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group".
3. dnia Ekoforum
15 CZERWCA
odbędzie się Piknik Świętego Jana Nepomucena – Patrona Gospodarki Wodnej.

Tematami wiodącymi całego Ekoforum będą:

 • Inwestycje Energetyczne
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Spółdzielczość Energetyczna
 • Elektromobilność
 • Technologie SMART
Już dziś zapraszamy Państwa na warsztaty biogazowe organizowane przez UPEBBI, agriKomp Polska i Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group", które odbędą się drugiego dnia wydarzenia.

Program jubileuszowego x międzynarodowego kongresu EKOFORUM

DZIEŃ I - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

13.06.2024 r. - czwartek (Dom Ludowy – Supraśl, ul Piłsudskiego 11)

 • Rejestracja uczestników

 • Otwarcie Kongresu

  prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

  dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla

 • Podsumowanie dotychczasowych edycji EKOFORUM

  dr Grzegorz Chocian / Krzysztof Jan Stawnicki

 • Przemówienia okolicznościowe oraz wręczenie Eko Certyfikatów

Sesja inauguracyjna

 • „Inwestycje energetyczne a rozwój Polski”

  Moderator: dr Grzegorz Chocian - Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

 • Prezentacja partnera

Odnawialne źródła energii

 • Odnawialne źródła energii w JST

  Moderator: Adam Walicki - Prezes Instytutu Kronenberga

 • Prezentacja partnera

 • Odnawialne źródła energii w biznesie

  Moderator: prof. dr hab. inż. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka

 • Prezentacja partnera

 • Przerwa obiadowo-kawowa

III Debata biogazowa UPEBBI

 • Prezentacja "Perspektywy dla biogazu i biometanu – gminy województwa podlaskiego z największym potencjałem surowcowym" (dr Ewa Krasuska, doradca strategiczny w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR)

  dr Ewa Krasuska, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Panel "Transformacja energetyczna obszarów wiejskich: casus Podlasia"

  Prowadzący: Artur Zawisza (prezes UPEBBI)

  Uczestnicy: Jarosław Gryza (doradca Zielonej Energii Michałowo z ramienia Grupy Energynat), dr Ewa Krasuska (doradca strategiczny w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR), Przemysław Krawczyk (prezes agriKomp Polska), Helena Paszko (ex-kierownik biogazowni Adler Biogaz w Rybołach)

13.06.2024 r. - czwartek (Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul. Cieliczańska 1)

Wydarzenie towarzyszące

 • Wernisaż pt. „POLSKIE MALARSTWO NA ŁAMACH MAGAZYNU OZEON - EKOLOGIA / GOSPODARKA / BIZNES”

DZIEŃ II - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ELEKTROMOBILNOŚĆ

14.06.2024 r. - piątek (Dom Ludowy – Supraśl, ul Piłsudskiego 11)

VII Konferencja naukowo-techniczna „TEFEN 2024”

 • Rejestracja uczestników

 • Otwarcie drugiego dnia Kongresu

  dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

 • Spółdzielczość energetyczna

  Opiekun panelu dyskusyjnego – Politechnika Białostocka

 • Elektromobilność

  Opiekun panelu dyskusyjnego – Politechnika Białostocka

 • Prezentacja projektu „MAPY WALORYZACJI INFORMACJI PRZYRODNICZEJ”

  Opiekun bloku tematycznego – Instytut Badawczy Leśnictwa / Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

 • Podsumowanie drugiego dnia kongresu

 • Przerwa obiadowo-kawowa

14.06.2024 r. - piątek (Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul Cieliczańska 1)

WARSZTATY BIOGAZOWE

 • BLOK I. Wprowadzenie i przedstawienie firmy agriKomp

  Aspekty prawne w zakresie biogazowni i biometanowni, systemy wsparcia dla kogeneracji (biogaz i biometan), koszty Capex i OPEX, okres zwrotu inwestycji, możliwość przygotowania inwestycji pod sprzedaż;

 • BLOK II. Finansowanie inwestycji - Grzegorz Świętorecki

  Pozyskiwanie dotacji i montaż z finansowaniem dłużnym, generowanie wkładu własnego u różnego typu beneficjentów, biznesplany i studia wykonalności;

 • BLOK III. Proces inwestycyjny

  Podstawy planowania i przygotowania inwestycji: kalkulacja substratów i szacowanie potencjalnej mocy instalacji, lokalizacja, pozwolenia administracyjne i projekt, warunki przyłączenia;

 • BLOK IV. Proces produkcji biogazu

  Proces produkcji biogazu w oparciu o technologię agriKomp. Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji oraz do produkcji Biometanu;

 • BLOK V. Proces fermentacji

  Parametry procesu fermentacji – karmienie, mieszanie, separacja, zagospodarowanie ciepła i pofermentu; dobre praktyki w zakresie produkcji energii oraz eksploatacji biogazowni;

DZIEŃ III – DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII

15.06.2024 r. – sobota (Plac przy Domu Ludowym w Supraślu)

 • Piknik Świętego Jana Nepomucena - Patrona Gospodarki Wodnej oraz IV Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych

  (w programie m.in. eko-stoiska, konkursy dla dzieci i młodzieży, prezentacja samochodów i urządzeń elektrycznych, atrakcje przygotowane przez PGW Wody Polskie oraz partnerów)

 • Koncert muzyki klasycznej (CKiR w Supraślu)

Pytania prosimy kierować na adres upebi@upebi.pl wpisując w temacie wiadomości „Supraśl 2024”
lub pod numer telefonu 604 190 499Formularz rejestracyjny

UWAGA! Jeśli zarejestrujesz się do 15 maja – cena biletu wstępu na warsztaty wynosi tylko 199 zł netto.
Po 15 maja cena wzrasta do 299 zł netto!


VI Konferencja Biogazu i Biometanu
14-15 października 2024 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl