GREEN GAS POLAND 2024
VI Konferencja Biogazu i Biometanu
14-15 października 2024
Arche Hotel Krakowska ****
Warszawa
do rozpoczęcia konferencji pozostało:

Podczas Green Gas Poland 2024 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Katalog Reklamowy UPEBBI na rok 2024

Sprawdź ofertę największej organizacji branżowej UPEBBI. W tym roku mamy dla Ciebie imprezy i produkty wydawnicze. 14 czerwca zapraszamy na warsztaty biogazowe zorganizowane przez w malowniczym Supraślu podczas X Kongresu EKOFORUM. Jak co roku zapraszamy do Warszawy na ogólnopolską konferencję o biogazie i biometanie 14 i 15 października, podczas której wiodące firmy i instytucje będą miały szansę zaprezentować swoje produkty i technologie. UPEBBI jako związek pracodawców przemysłu biogazowego i znawca problematyki chce uzupełnić rynek wydawniczy o Katalog handlowy UPEBBI. Proponowane narzędzie nastawione jest bezpośrednio na potrzeby klienta i stanowi najlepsze miejsce do zareklamowania swoich produktów już od 199 zł. Koszt publikacji na jednej stronie A4 to tylko 399 zł.

Członkowie Rady Konsultacyjnej UPEBBI

dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT
Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Lider Obszaru w Grupie Badawczej Paliw i Biogospodarki
dr Zygmunt Adrianek
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, emerytowany dyrektor
dr hab. Szymon Głowacki prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki
dr Sławomir Kopeć
Akademia Górniczo-Hutnicza, Pełnomocnik Rektora ds. Analiz Strategicznych
dr inż. Katarzyna Kotarska
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy (kierownik)
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zakład Inżynierii Ekologicznej
dr hab. Łukasz Lach prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse (przewodniczący)
dr inż. Kamila Mazur
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Zespół Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi (kierownik)
prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii (kierownik), Szkoła Doktorska UP (dyrektor)
dr inż. Magdalena Rogulska
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, kierownik projektu REGATRACE (regatrace.eu) w UPEBBI
dr hab. Magdalena Szymańska prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii, Instytut Rolnictwa, Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej
dr hab. inż. Grzegorz Wałowski prof. ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Zespół Badawczy Energii Odnawialnych (kierownik)
prof. dr hab. Janusz Wojdalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Produkcji
dr inż. Sławomir Żak
Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej
dr hab. Paweł Kowalczyk
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.
dr hab. Grzegorz Bełżecki
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
dr hab. inż. Wirginia Tomczak
Kierownik Zakładu Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska-Sikorzak
Profesor w Instytucie Studiów Międzynarodowych (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca Zarządu Polskiego Oddziału PRME oraz prezesem Instytutu Staszica.
dr hab. Magdalena Zabochnicka prof. PCz
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
dr Aleksander Koźmiński
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Dotychczasowi Patroni i Partnerzy Green Gas Poland

Konferencje wsparli partnerzy medialni: 40media.pl, agronews.com.pl, are.waw.pl, biznesiekologia.com, budownictwo.org, budowa.org, cng-lng.pl, comparic.pl, energetyka24.com, cire.pl, enerad.pl, energetyk.plus.pl, ecomiasto.com.pl, ekonatura.org.pl, econews.com.pl, ekoguru.pl, farmer.pl, fpg24.pl, gazeo.pl, gramwzielone.pl, globenergia.pl, kie.biz.pl, magazynbiomasa.pl, ozeon.com.pl, przeglad-techniczny.pl, pasywny-budynek.pl, przedsiebiorcy.eu, smart-grids.pl, stowarzyszenie-zmijewski.pl/, top-oze.pl, ppr.pl, teraz-srodowisko.pl, tygodnik-rolniczy.pl, polskaekologia.org.pl, powermeetings.eu, swiatoze.pl, vertica.pl, wnig.pl, wysokienapiecie.pl, wawrzynowicz.eu


ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2024!

Zarejestruj się już dziś

VI Konferencja Biogazu i Biometanu
14-15 października 2024 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl