GREEN GAS POLAND 2023
V Forum Biogazu i Biometanu
1 grudnia 2023
Apartamenty Varsovia - Restauracja First Floor

Patroni honorowi

Partnerzy złoci

Partnerzy zieloni

Partnerzy niebiescy

Patroni medialni

Podczas Green Gas Poland 2023 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Program Green Gas Poland 2023

V Forum Biogazu i Biometanu

 • Rejestracja uczestników

 • Rozpoczęcie Green Gas Poland 2023 podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy UPEBBI a SIM KZN Reymontowski o współpracy w zakresie bioenergetyki

 • Sekcja 1: Nowe regulacje w legislacji dotyczącej biogazu i biometanu

 • r. pr. Maciej Szambelańczyk (partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.): nowelizacja ustawy o OZE i Prawa energetycznego w zakresie biogazu

 • Michał Tarka (dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu): nowelizacja ustawy o OZE w zakresie biometanu oraz rekomendacje branży

 • dr Marcin Rokosz (koordynator zespołów eksperckich działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich): specustawa o biogazowniach rolniczych

 • debata liderów Porozumienia dla Biogazu i Biometanu:

  Dariusz Bojsza (prezes Inicjatywy dla Środowiska Energii i Ekomobilności)

  Aleksander Duch (przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego)

  Marcin Laskowski (wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej)

  Przemysław Krawczyk (koordynator grupy roboczej ds. biogazu i biometanu Rady OZE Konfederacji Lewiatan)

  Artur Zawisza (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego)

 • Sekcja 2: Nowe inicjatywy w środowisku biogazowo-biometanowym

 • Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyka realizowane w partnerstwie:

  Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu (woj. lubelskie) – dyrektor Agnieszka Piekarska

  UPEBBI – wiceprezes Beata Matecka i prezes Artur Zawisza

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – prof. Alina Kowalczyk-Juśko jako lider merytoryczny

 • projekt „Kształcenie kadr dla europejskiego sektora biogazu” realizowany przez UPEBBI, Česká bioplynová asociace i Latvijas Biogāzes asociācija:

  dr Magda Rogulska (UPEBBI)

  Jan Štambaský (Česká bioplynová asociace, České Budějovice, Republika Czeska)

  Baiba Brice, Kristine Vegere (Latvijas Biogāzes asociācija, Riga, Republika Łotewska)

 • prezentacja pełnego składu Rady Konsultacyjnej przy UPEBBI wraz z jej przewodniczącym oraz zgłoszone wystąpienia jej członków:

  dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT (przewodniczący Rady Konsultacyjnej UPEBBI): cele Rady Konsultacyjnej UPEBBI

  dr hab. inż. Grzegorz Wałowski prof. ITP-PIB, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, kierownik Zespołu Badawczego Energii Odnawialnych: Mobilna mikrobiogazownia na potrzeby gospodarstwa rolnego

  dr inż. Sławomir Żak, Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej – komunikaty:

  • dr hab. Wirginia Tomczak, dr inż. Sławomir Żak: Możliwości i perspektywy otrzymywania biogazu w bioreaktorach membranowych (wystąpienie ustnie)
  • dr inż. Sławomir Żak, dr hab. Wirginia Tomczak, Miłosz Zabłocki (Projprzem Makrum SA): Rurki ciepła i potencjalne obszary aplikacji w technologiach fermentacji metanowej (poster)
 • Przerwa obiadowo-kawowa

 • Sekcja 3: Niezbędnik inwestora biogazowego i biometanowego

 • Beata Matecka (prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” sp. z o.o.) wraz z zespołem: dofinansowania ze środków unijnych i krajowych

 • dr inż. Zsuzsanna Iwanicka (główny inżynier ekolog w Banku Ochrony Środowiska SA) : Jak przygotować projekt biogazowni i biometanowni, aby był on bankowalny?

 • Piotr Gębala (prezes GPW Ventures ASI SA): spółka inwestycyjna Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa służąca wspieraniu innowacji w polskim sektorze rolnym

 • dr inż. Marek Jedziniak (development manager w Biogas System SA): nowoczesna technologia w produkcji biogazu i biometanu

 • Orest Nazaruk (Dyrektor PGNiG BioEvolution sp. z o.o.): Grupa Orlen jako przyszły lider rynku biometanowego i plany inwestycyjne PGNiG BioEvolution

 • Tomasz Włodarczyk (prezes PGB Serwis sp. z o.o.): od samowystarczalności do sukcesu – praktyczny przewodnik po ekspoloatacji biogazowni

 • Aneta Więcka (kierownik projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) oraz Jakub Ufnal i Maciej Ufnal (prezes i wiceprezes Biogas East sp. z o.o.): przedsięwzięcie NCBR "Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym"

 • Franciszek Nowak (prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego): Szanse i wyzwania inwestycji biogazowe w ramach rolnictwa wielkoobszarowego

 • Mirosław Kreczman (właściciel Eko Energia Broker): ryzyko związane z eksploatacją biogazowni a aktualne wymagania zakładów ubezpieczeń

 • dr Grzegorz Chocian: Inwestycje biogazowe a zagrożenie ekoterroryzmem: analiza tematyki (jako prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono), case study i profesjonalna oferta dla rynku biogazowo-biometanowego (jako prezes Ekoton sp. z o.o.)

 • Mieszko Mróz (KIA AS MOTORS): biogaz i biometan a przyszłość pojazdów elektrycznych

 • uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dorocznych nagród:

  Ambasador Biogazu 2023

  Biogazownia Roku

  Dostawca Roku

  Portal Biogazowy Roku

Regulamin przyznawania nagrody „Ambasador biogazu 2023” wraz z kartą zgłoszenia

Regulamin Konkursu „Biogazownia roku 2023” wraz z kartą zgłoszenia

Regulamin Konkursu „Biogaz dostawca roku 2023” wraz z kartą zgłoszenia

Prelegenci

Artur Zawisza
Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Beata Matecka
Wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Dariusz Bojsza
Prezes Zarządu, ISEE Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Ekomobilności
Agnieszka Piekarska
Dyrektor ZSCKR w Jabłoniu
dr inż. Magdalena Rogulska
Nezależny ekspert, kierownik projektu REGATRACE w UPEBBI
Michał Tarka
Dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu
dr Grzegorz Chocian
Prezes Ekoton sp. z o.o.
Maciej Szambelańczyk
Radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Aneta Więcka
Kierownik projektów „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”
Orest Nazaruk
Dyrektor powołanej w ramach Grupy ORLEN Spółki PGNiG BioEvolution
Piotr Gębala
Prezes Zarządu GPW Ventures ASI S.A.
Marcin Laskowski
Prezes PGB Inwestycje Sp. z o.o. oraz Wiceprezes PGB Serwis Sp. z o.o.
Aleksander Duch
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego
Franciszek Nowak
Prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego
Jakub Ufnal
Prezes firmy
BIOGAS EAST sp z o.o.
Maciej Ufnal
Wice prezes firmy
BIOGAS EAST sp z o.o.
dr hab. inż. Grzegorz Wałowski prof. ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Zespół Badawczy Energii Odnawialnych (kierownik)
Marcin Rokosz
Doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki.
dr inż. Marek Jedziniak
Development Manager w Biogas-System S.A.
Przemysław Krawczyk
Koordynator grupy roboczej ds. biogazu i biometanu Rady OZE Konfederacji Lewiatan)
Tomasz Włodarczyk
Prezesa Zarządu PGB Serwis
Zsuzsanna Iwanicka
Główny Inżynier Ekolog w Banku Ochrony Środowiska
dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT
Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Lider Obszaru w Grupie Badawczej Paliw i Biogospodarki
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zakład Inżynierii Ekologicznej
dr inż. Sławomir Żak
Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej
Jan Štambaský
Česká bioplynová asociace, České Budějovice, Republika Czeska
Baiba Brice
Latvijas Biogāzes asociācija
Kristine Vegere
Latvijas Biogāzes asociācija
Mieszko Mróz
KIA AS MOTORS

Członkowie Rady Konsultacyjnej UPEBBI

dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT
Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Lider Obszaru w Grupie Badawczej Paliw i Biogospodarki
dr Zygmunt Adrianek
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, emerytowany dyrektor
dr hab. Szymon Głowacki prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki
dr Sławomir Kopeć
Akademia Górniczo-Hutnicza, Pełnomocnik Rektora ds. Analiz Strategicznych
dr inż. Katarzyna Kotarska
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy (kierownik)
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko prof. UP
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Zakład Inżynierii Ekologicznej
dr hab. Łukasz Lach prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse (przewodniczący)
dr inż. Kamila Mazur
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Zespół Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi (kierownik)
prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii (kierownik), Szkoła Doktorska UP (dyrektor)
dr inż. Magdalena Rogulska
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, kierownik projektu REGATRACE (regatrace.eu) w UPEBBI
dr hab. Magdalena Szymańska prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii, Instytut Rolnictwa, Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej
dr hab. inż. Grzegorz Wałowski prof. ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologiczny, Zespół Badawczy Energii Odnawialnych (kierownik)
prof. dr hab. Janusz Wojdalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Inżynierii Produkcji
dr inż. Sławomir Żak
Politechnika Bydgoska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Patroni i partnerzy IV edycji Green Gas Poland 2022


ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2023!

Zarejestruj się już dziś

V Forum Biogazu i Biometanu
1 grudnia 2023 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl