II Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu
2-3 października 2019, Warszawa
Konferencja zakończona
Obejrzyj relację i pobierz prezentacje

Green Gas Poland 2019 jest międzynarodową konferencją producentów biogazu i biometanu stanowiącą rozszerzoną formułę Forum Biogazu, organizowanego w latach 2013-2017 przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniach 11-12 września 2018 r. w Hotelu Boss w Warszawie. Swoją obecnością zaszczyciło nas wtedy ponad 140 osób reprezentujących polski i zagraniczny sektor biogazu i biometanu. W gronie uczestników znaleźli się m. in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także istniejących i projektowanych biogazowni, firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Obejrzyj fotorelację z pierwszej edycji konferencji
Podczas Green Gas Poland 2019 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2019” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2019” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2019” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.
Tłumaczenia zapewnia BIRETA
Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 • najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej i biometanowej
 • doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych i biometanowych - dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu, wykorzystaniem ciepła oraz produkcją i wykorzystaniem biometanu
 • perspektywy związane z wykorzystaniem biogazu i biometanu
 • biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • optymalizacja sprzedaży energii
 • instalacje biogazowe i biometanowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
 • finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan.
Uczestnictwo w Green Gas Poland 2019 zagwarantuje Państwu:
 • zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach na rozwój biznesu
 • możliwość dyskusji z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
 • kuluarowe spotkania w gronie przyjaciół i partnerów, w tym podczas uroczystej kolacji z Galą Wręczenia Nagród „Ambasador Biogazu 2019”, „Biogazownia roku 2019” oraz „Biogaz Dostawca roku 2019”
 • indywidualne spotkania z dostawcami oraz zapoznanie się z ich najbardziej aktualnymi ofertami zamieszczonymi w Katalogu Green Gas Poland 2019.
  Pobierz formularz wpisu do katalogu
Pobierz broszurę informacyjną Green Gas Poland 2019

ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2019!

pobierz formularz zgłoszeniowy

sponsorzy konferencji

sponsor diamentowy
sponsorzy platynowi

sponsor złoty

sponsorzy srebrni

partnerzy konferencji

partnerzy medialni

patronat


II Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2019
2-3 października 2019 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl