GREEN GAS POLAND 2022
IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu
6-7 października 2022, Hotel Boss***, Warszawa

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2022” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.
Tematyka konferencji
Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 • biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
 • biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
 • najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
 • ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
 • doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
 • optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
 • biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan
Uczestnictwo w Green Gas Poland 2022 zagwarantuje Państwu:
 • zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach na rozwój biznesu oraz możliwość dyskusji z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
 • kuluarowe spotkania w gronie partnerów, w tym podczas uroczystej kolacji z Galą Wręczenia Nagród „Ambasador Biogazu 2022”, „Biogazownia Roku 2022” oraz „Biogazowy Dostawca Roku 2022”
 • indywidualne spotkania z dostawcami oraz zapoznanie się z ich aktualnymi ofertami zamieszczonymi w Katalogu Green Gas Poland 2022
Pobierz broszurę informacyjną Green Gas Poland 2022

ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2022!

pobierz formularz zgłoszeniowy

Patronat honorowy

Złoty Partner

Zielony Partner

Niebieski Partner

Patroni medialni

Prelegenci

Artur Zawisza
Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Beata Matecka
Wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Mec. Maciej
Szambelańczyk
Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
Beata Wiszniewska
Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
dr Magdalena Rogulska
UPEBI, kierownik projektu Regatrace
Piotr Maciążek
Partner wzielonejstrefie.pl i doradca strategiczny branży energetyczno–paliwowej
Dawid Piekarz
Wiceprezes Instytut Staszica, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego
Mieczysław Kasprzak
Zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
dr Sławomir Kopeć
Kierownik Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką w Akademii Górniczo-Hutniczej
sen. Zdzisław Pupa
Przewodniczący senackiej Komisji Środowiska, PiS
pos. Paweł Poncyljusz
Członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO
pos. dr Jarosław Sachajko
Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz’15
Urszula Zając
Dyrektor Departamentu Transformacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
Michał Tarka
Partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp. k
Aleksander Duch
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego
Przemysław Krawczyk
Wiceprezes agriKomp Polska sp. z o.o.
Paweł Gilowski
Ekspert UPEBI i koordynator grupy roboczej „Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych”
Leszek Mańk
Prezes PGNiG SPV 7 sp. z o.o.
Vladimir Schulmeister
Dyrektor w UGS Europe
Sebastian Gregorczyk
Dyrektor ds. hodowli zwierząt i odnawialnych źródeł energii w AGROFERT Polska.
Henryk Koik
MKR Cleanwater
Wojciech Hann
Prezes Banku Ochrony Środowiska SA
Zbigniew Kuźma
Członek zarządu Orlen Południe SA
dr Marek Jedziniak
Poseł Michał Urbaniak
Konfederacja

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2022
6-7 października 2022 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl