GREEN GAS POLAND 2022
IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu
6-7 października 2022, Hotel Boss***, Warszawa
do rozpoczęcia konferencji pozostało:

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2022” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.
Tematyka konferencji
Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 • biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
 • biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
 • najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
 • ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
 • doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
 • optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
 • biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan
Uczestnictwo w Green Gas Poland 2022 zagwarantuje Państwu:
 • zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach na rozwój biznesu oraz możliwość dyskusji z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
 • kuluarowe spotkania w gronie partnerów, w tym podczas uroczystej kolacji z Galą Wręczenia Nagród „Ambasador Biogazu 2022”, „Biogazownia Roku 2022” oraz „Biogazowy Dostawca Roku 2022”
 • indywidualne spotkania z dostawcami oraz zapoznanie się z ich aktualnymi ofertami zamieszczonymi w Katalogu Green Gas Poland 2022
Pobierz broszurę informacyjną Green Gas Poland 2022

ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2022!

pobierz formularz zgłoszeniowy

Patronat honorowy

Złoty Partner

Zielony Partner

Niebieski Partner

Patroni medialni

Prelegenci

Artur Zawisza
Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Beata Matecka
Wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Mec. Maciej
Szambelańczyk
Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
Beata Wiszniewska
Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
dr Magdalena Rogulska
UPEBI, kierownik projektu Regatrace
Piotr Maciążek
Partner wzielonejstrefie.pl i doradca strategiczny branży energetyczno–paliwowej
Dawid Piekarz
Wiceprezes Instytut Staszica, ekspert ds. strategii i bezpieczeństwa ekonomicznego
Mieczysław Kasprzak
Zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
dr Sławomir Kopeć
Kierownik Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką w Akademii Górniczo-Hutniczej
sen. Zdzisław Pupa
Przewodniczący senackiej Komisji Środowiska, PiS
pos. Paweł Poncyljusz
Członek sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, KO
pos. dr Jarosław Sachajko
Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kukiz’15
Urszula Zając
Dyrektor Departamentu Transformacji w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
Michał Tarka
Partner w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp. k
Aleksander Duch
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego
Przemysław Krawczyk
Wiceprezes agriKomp Polska sp. z o.o.
Paweł Gilowski
Ekspert UPEBI i koordynator grupy roboczej „Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych”
Leszek Mańk
Prezes PGNiG SPV 7 sp. z o.o.
Vladimir Schulmeister
Dyrektor w UGS Europe
Sebastian Gregorczyk
Dyrektor ds. hodowli zwierząt i odnawialnych źródeł energii w AGROFERT Polska.
Henryk Koik
MKR Cleanwater

IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2022
6-7 października 2022 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl