III Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu
1-2 października 2020, Warszawa
Konferencja zakończona
Obejrzyj relację i pobierz prezentacje

Green Gas Poland jest unikalnym wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

Nowością tegorocznej edycji Green Gas Poland są dwie równolegle prowadzone sesje warsztatowe, które odbędą się drugiego dnia konferencji. Sesje te umożliwią bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń na jeden z zaproponowanych tematów w ograniczonej liczbowo grupie osób.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich dwóch edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Obejrzyj film z drugiej edycji konferencji
Podczas Green Gas Poland 2020 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2020” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2020” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2020” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.
Tłumaczenia zapewnia BIRETA
Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 • najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej i biometanowej
 • doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych i biometanowych - dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu, wykorzystaniem ciepła oraz produkcją i wykorzystaniem biometanu
 • perspektywy związane z wykorzystaniem biogazu i biometanu
 • biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • optymalizacja sprzedaży energii
 • instalacje biogazowe i biometanowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
 • finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan.
Uczestnictwo w Green Gas Poland 2020 zagwarantuje Państwu:
 • zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach na rozwój biznesu
 • możliwość dyskusji z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
 • kuluarowe spotkania w gronie przyjaciół i partnerów, w tym podczas uroczystej kolacji z Galą Wręczenia Nagród „Ambasador Biogazu 2020”, „Biogazownia roku 2020” oraz „Biogaz Dostawca roku 2020”
 • indywidualne spotkania z dostawcami oraz zapoznanie się z ich najbardziej aktualnymi ofertami zamieszczonymi w Katalogu Green Gas Poland 2020
Pobierz broszurę informacyjną Green Gas Poland 2020

ORGANIZATOR
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2020!

pobierz formularz zgłoszeniowy

sponsorzy konferencji

sponsor diamentowy

sponsor platynowy

sponsor złoty

partnerzy konferencji

partnerzy medialni


III Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2020
1-2 października 2020 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl