Program konferencji

 • Rejestracja uczestników i powitalna kawa

 • Uroczyste otwarcie konferencji

  Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Sylwia Koch-Kopyszko, UPEBI, EBA

 • Otoczenie prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej i biometanowej

  Maciej Szambelańczyk, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • Promocja produkcji i wykorzystania biometanu w Europie

  dr Attila Kovacs, European Renewable Gas Registry (ERGaR)

 • Najważniejsze zmiany przepisów z zakresu gospodarki oraz ochrony środowiska mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży biogazu

  Monika Ostrowska, Paweł Karwat – Bio-Industry

 • Jak poprawić warunki prowadzenia działalności w branży biogazowej w Polsce? – panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i decydentów organizowany we współpracy z IUNG-PIB w Puławach w ramach projektu BioEcon

  Wprowadzenie do panelu:
  Biogazownie rolnicze w Polsce – aktualne dane dotyczące rozmieszczenia, wykorzystanych substratów oraz produkcji biogazu rolniczego i energii elektrycznej

  Wojciech Rylski, Kierownik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

  • prof. Krzysztof Biernat, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska Rada Biometanu
  • Marcin Nocoń, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki
  • Jarosław Wiśniewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, SGGW, Polska Rada Bioodpadów
  • Artur Zawisza, UPEBI
  • Przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii

  Moderatorzy:

  • dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach
 • Przerwa kawowa

 • Strategiczna rola biometanu

  Jan Štambaský, Forschungszentrum für Erneuerbare Gase (R2Gas)

 • 5 kroków do udanej modernizacji projektu biogazowego

  Harmen Dekker, DMT Environmental Technology

 • IES BIOGAS: wiodący na świecie dostawca technologii biogazowej i biometanowej

  Tommaso Bazzaro, IES BIOGAS

 • Obiad

 • Agregaty kogeneracyjne CAGEN

  Mieszko Stubiński, CAGEN Sp. z o.o.

 • Gdzie szukać wsparcia dla projektów biogazowych i biometanowych?

  Jarosław Wojtowicz, Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.

 • Optymalizacja biogazowni rolniczej i dostosowanie do przyjmowania szerokiego strumienia substratów

  Tomasz Kajdan, BIOWATT S.A.

 • Doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych i biometanowych – dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu, wykorzystaniem ciepła oraz produkcją i wykorzystaniem biometanu

  Wprowadzenie do panelu:
  Podsumowanie spotkań regionalnych Polskiej Rady Bioodpadów

  Mirosław Kreczman, Eko Energia Broker Mirosław Kreczman

  • Andrzej Galiński, Biogal Sp. z o.o.
  • Mariusz Gołacki, DMG Sp. z o.o.
  • Henryk Ignaciuk, „Bio-Power” Sp. z o.o.
  • Tomasz Kajdan, BIOWATT S.A.
  • Jacek Koperski, Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
  • Przemysław Krawczyk, agriKomp Polska sp. z o. o.

  Moderator:

  • Sylwia Koch-Kopyszko, UPEBI, EBA
 • Uroczysta kolacja z galą wręczenia nagród:

  Biogazownia roku 2019
  Biogaz Dostawca roku 2019

 • Potencjał Ukrainy w biogazie

  prof. Vasyl V. Kostytsky, UABE

 • Kontrola procesu fermentacji podstawą sukcesu działalności biogazowni

  dr inż. Artur Olesienkiewicz, POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.

 • Istotne cechy budowy i eksploatacji biogazowego agregatu kogeneracyjnego w tle najnowszych przepisów ustawy o OZE

  Leszek Urban, HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.

 • Projekty biogazowe i biometanowe: pokonywanie wyzwań finansowych

  Emmanuel Simon, SWEN CAPITAL PARTNERS

 • Redukcja emisji CO2 w procesie produkcji biogazu

  Izabela Samson-Bręk, Instytut Ochrony Środowiska

 • Grupa TRMEW Obrót S.A. na rynku odnawialnych źródeł energii

  Sebastian Jabłoński, TRMEW Obrót S.A.

 • Instalacje biogazowe i biometanowe w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

  Michał Ćwil, Gobarto S.A.

 • Efektywny rozwój deweloperski biogazowni rolniczych

  Paweł Danilczuk, Akademia Biogazu

 • Rozwiązania pompowe w procesach produkcji biogazu

  Wojciech Tuzimek, EKOHELP

 • Przerwa kawowa

 • Przekształcanie biogazu w BioCNG/Biometan

  Pavel Brož, MemBrain s.r.o.

 • Fotowoltaika dla przedsiębiorców po nowelizacji ustawy OZE

  Joanna Tabaka, T&T Proenergy Sp. z o.o.

 • Systemy mieszania w komorach fermentacyjnych

  Krzysztof Puzdrowski, ERICH STALLKAMP POLSKA Sp. z o.o.

 • Obliczanie śladu węglowego – dlaczego będzie to kluczowe dla branży rolno-spożywczej?

  Anna Rozkosz, Polska Rada Biowęgla i Biomasy Agro oraz Dział GHG w UPEBI

 • Wysokowydajna technologia fermentacji szerokiego strumienia odpadów organicznych

  Bartosz Siewiński, Polskie Technologie Biogazowe Sp. z o.o.

 • Obiad

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2019!

pobierz formularz zgłoszeniowy

sponsorzy konferencji

sponsor diamentowy
sponsorzy platynowi

sponsor złoty

sponsorzy srebrni

partnerzy konferencji

partnerzy medialni

patronat


II Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2019
2-3 października 2019 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl