Program konferencji

 • Rejestracja uczestników i powitalna kawa

 • Uroczyste otwarcie konferencji

  Sylwia Koch-Kopyszko, UPEBI

 • Wystąpienie inauguracyjne Wiceministra Klimatu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski

 • Uroczyste wręczenie nagrody „Ambasador Biogazu 2020”

  Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI

  Artur Zawisza – UPEBI

  Wystąpienie Ambasadora Biogazu 2020

 • Najważniejsze zmiany dotyczące branży biogazowej w projekcie nowelizacji ustawy o OZE z 29 lipca 2020 r.

  Maciej Szambelańczyk – WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • Czego zabrakło w projekcie nowelizacji ustawy o OZE z 29 lipca 2020 r.?

  Artur Zawisza – UPEBI

 • Optymalizacja funkcjonowania oraz poprawa wyników ekonomicznych instalacji biogazowych i biometanowych w obowiązującym otoczeniu prawnym

  Monika Ostrowska – BIO-INDUSTRY

  Paweł Karwat – BIO-INDUSTRY

 • Instalacje biogazowe a współpraca z samorządami i lokalną społecznością

  Tomasz Kajdan – BIOWATT S.A.

 • Wyzwania w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek wytwórczych zasilanych biogazem – doświadczenie i praktyka Neo Bio Energy

  Maciej Radziwiłł – Neo Energy Group

  Robert Józwik – Neo Bio Energy

 • Przerwa kawowa

 • Krajowy rejestr biometanu a rozwój rynku biometanu

  dr Magdalena Rogulska – UPEBI

 • Rozwój rynku biometanu we Francji: perspektywy i wyciągnięte wnioski (EN)

  Jean-Marie GAUTHEY – GRDF

 • Inteligentna sieć gazowa w służbie sieci w 100% odnawialnej (EN)

  Hélène Lagoutte – GRDF

 • Adicomp: zaawansowane rozwiązania w zakresie sprężania i oczyszczania gazów (EN)

  Davide Marcolin – Adicomp

 • Obiad

 • Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania – panel dyskusyjny

  Uczestnicy

  • prof. Krzysztof Biernat – Polska Rada Biometanu
  • Dariusz Bojsza – Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności
  • Lech Gryko – Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.
  • Marcin Nocoń – PGNiG S.A.
  • Maciej Szambelańczyk – WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

  Moderator:

  • Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI
 • Biometan w transporcie w świetle NCW

  dr Izabela Samson-Bręk – Krajowa Izba Biopaliw

 • Wystąpienie przedstawiciela Grupy Kapitałowej Business Consulting Group Sp. o.o.

 • Odpowiedzialność usługodawców wobec właścicieli biogazowni

  Mirosław Kreczman – EKO ENERGIA BROKER

 • Biogazownie rolnicze w technologii firmy Farmtec a.s. oraz możliwości wykorzystania bioodpadów komunalnych jako wsadu do biogazowi

  Milos Augustin – Farmtec a.s.

  Sebastian Gregorczyk – Farmtec a.s.

 • Możliwości oczyszczania biogazu w oparciu o technologię firmy Mega a.s. i jego wykorzystanie (między innymi w komunikacji miejskiej)

  Miroslav Jetleb – Mega a.s.

 • Uroczysta kolacja z galą wręczenia nagród:

  Biogazownia roku 2020
  Biogaz Dostawca roku 2020

  WARSZTATY „BIOODPADY”

  WARSZTATY „BIOMETAN”

 • WARSZTATY „BIOODPADY”

  Gospodarka odpadami w biogazowniach

  Paweł Karwat – BIO-INDUSTRY

  WARSZTATY „BIOMETAN”

  Powitanie uczestników i wprowadzenie do warsztatów

  Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI

  WARSZTATY „BIOODPADY”

  Doświadczenia biogazowni związane z wykorzystaniem bioodpadów

  Piotr Spychała – BIO-WAT Sp. z o.o. (biogazownia w Świdnicy)

  Przedstawiciel firmy Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. (biogazownia w Darżynie)

  WARSZTATY „BIOMETAN”

  Projekt REGATRACE – jakie działania już zostały podjęte?

  dr Magdalena Rogulska – UPEBI

  Aktualna sytuacja na rynku gazów odnawialnych w Europie, rejestry biometanu, rynki biometanu (EN)

  dr Attila Kovacs – ERGAR

  WARSZTATY „BIOODPADY”

  Wystąpienie Przewodniczącego Polskiej Rady Bioodpadów

  prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

  WARSZTATY „BIOMETAN”

  Rejestr biometanu w Austrii (EN)

  Stefanie Königsberger – AGCS

  Andreas Wolf – AGCS

  WARSZTATY „BIOODPADY”

  Wystąpienie Wiceprzewodniczącej Polskiej Rady Bioodpadów

  Hanna Marlière – Green Management Group Sp. z o.o.

  WARSZTATY „BIOMETAN”

  Modele biznesowe biometanu – jaki dla Polski?

  dr Magdalena Rogulska – UPEBI

 • Przerwa kawowa

 • WARSZTATY „BIOODPADY”

  Jak pokonać bariery związane z wykorzystaniem bioodpadów przez biogazownie w Polsce? – panel dyskusyjny

  Moderator:

  • dr inż. Marlena Owczuk – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  WARSZTATY „BIOMETAN”

  Dyskusja w formule "okrągłego stołu":

  Sesja interaktywna służąca zdefiniowaniu wizji rozwoju sektora biometanu w Polsce
  • Potencjał, cele, zadania;
  • Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia (analiza SWOT)
  • Wspólna platforma zainteresowanych stron

  Moderator:

  • Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI
 • Obiad

Zarejestruj się

Już teraz zapewnij sobie udział w konferencji Green Gas Poland 2020!

pobierz formularz zgłoszeniowy

III Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2020
1-2 października 2020 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00

E-mail: upebi@upebi.pl