Program konferencji

 • Rejestracja Uczestników

 • Uroczyste powitanie Uczestników

  Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI

 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii

  Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii

 • Jaki jest stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu i biometanu w Polsce?

  Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI

 • W jakim kierunku zmierzają regulacje europejskie dotyczące biogazu i biometanu?

  dr Przemysław Pytlak – Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego

 • Przerwa kawowa

 • Aukcje oze dla rynku biogazu po nowelizacji ustawy o OZE

  Maciej Szambelańczyk – Kancelaria Prawna WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • FIT i FIP jako alternatywny system wsparcia dla biogazu

  Dominik Strzałkowski – Kancelaria Prawna SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.

 • Koniec wsparcia i co dalej – wskazanie możliwych rozwiązań

  Daniel Raczkiewicz – IEN Energy Sp. z o.o.

 • Finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

  Jacek Nowociński – Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • Biogaz – rozwiązania dla globalnych wyzwań

  Harmen Dekker – World Biogas Association

 • Obiad

 • Jaki jest stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu i biometanu w Europie?

  Attila Kovács – European Biogas Association

 • Doświadczenia Republiki Czeskiej w budowie biogazowni rolniczych oraz obecne doświadczenia w budowie biogazowni biometanowych w Europie

  Martin Mruzek – AGRIKOMP Polska Sp. z o.o.

 • Biogazownie rolnicze w nowym systemie wsparcia - specyfika rynku polskiego

  dr Sebastian Kawczyński, MBA– Blueshift / IMAO

 • Doświadczenia właścicieli biogazowni – dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu i wykorzystaniem ciepła oraz plany na przyszłość związane z nowymi kierunkami rozwoju, takimi jak klastry energii, elektromobilność, biometan, zielony gaz

  Lech Gryko – Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.
  Henryk Ignaciuk – Bio Power Sp. z o.o.
  Piotr Spychała – Biowatt S.A.

 • Przerwa kawowa

 • Panel dyskusyjny „Czy w polsce czeka nas boom inwestycyjny w sektorze biogazu i biometanu?”

  • prof. Krzysztof Biernat – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  • Lech Gryko – Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.
  • Przemysław Krawczyk – AGRIKOMP Polska Sp. z o.o.
  • Janusz Markowski – Ekspert OZE, Bank BGŻ BNPP
  • Jacek Nowociński – Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Daniel Raczkiewicz – IEN Energy Sp. z o.o.
  • Gábor Sonkoly – Landwärme GmbH
  • Katarzyna Szwed-Lipińska – Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki
  • Artur Zawisza – UPEBI


  Moderator: Sylwia Koch-Kopyszko – UPEBI

 • Uroczysta kolacja

 • Optymalizacja przychodów biogazowni

  Michał Tarka – Kancelaria Prawna BTK-Legal; Operator Systemu Aukcji OZE Sp. z o.o.

 • Normy energetyczne dla biometanu

  Paweł Bukrejewski – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 • Przyłączenie instalacji biometanowej do sieci gazowej

  Marcin Nocoń – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 • Możliwości finansowania projektów rozwojowych i inwestycyjnych dla branży biogazowej

  Joanna Warczachowska – Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.

 • Biogazownia a zobowiązania wynikające z nowych przepisów środowiskowych i wodnych

  Mariusz Gołacki – DMG Sp. z o.o.

 • Biogaz i biometan na cele transportowe

  dr inż. Marlena Owczuk – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 • Przerwa kawowa

 • Szanse dla polskich producentów na europejskim rynku biometanu

  Zoltan Elek – Landwärme GmbH

 • Autorskie rozwiązania zwiększenia niezawodności biogazowych układów kogeneracyjnych

  Grzegorz Sękal – Horus-Energia Sp. z o.o.

 • Procesy suplementacji masy fermentacyjnej w celu redukcji nadmiaru azotu amonowego, redukcji siarkowodoru oraz wspomaganie mikro i makroelementami. Dostępne suplementy

  dr Grzegorz Piechota – G.P.Chem.

 • Systemy mieszania komór fermentacyjnych

  Krzysztof Puzdrowski – Erich Stallkamp Polska Sp. z o.o.

 • Granulacja pofermentu

  Paweł Nawrocki – Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.

 • Rola nadzoru biotechnologicznego w utrzymaniu stabilności produkcji biogazu – dobre praktyki w zakresie eksploatacji biogazowni

  Paweł Karwat – Bio-Industry

 • Dobre praktyki związane z wykorzystaniem biometanu w Szwecji, Włoszech, Francji oraz Wielkiej Brytanii

  dr Magdalena Rogulska – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 • Na co zwrócić uwagę w umowie z generalnym wykonawcą, serwisem, ubezpieczycielem w kontekście szkód na biogazowniach rolniczych?

  Mirosław Kreczman – VERSO Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

 • Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • Obiad

sponsorzy konferencji

sponsor diamentowy
sponsor platynowy
sponsorzy złoci
sponsorzy srebrni

partnerzy konferencji

partnerzy merytoryczni

patroni medialni


I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu Green Gas Poland 2018
11-12 września 2018 r. Warszawa

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl